Nấm Việt Long Hải

Công ty TNHH Long Hải

  • Hotline: 02033.677.860
  • Giờ mở cửa: 8h00 AM - 5h30 PM
  • Email: congtylonghai2003@gmail.com
  • Địa chỉ:Cụm công nghiệp Kim sơn, Đông Triều, Quảng Ninh

Thông tin liên hệ

Bản quyền VNPT © 2024